Polityka Prywatności - Stalker Angel

DARMOWA WYSYŁKA OD 250ZŁ

  • no products in the cart.
Image Alt

Polityka Prywatności

W dniu 25 maja zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z tym dowiedz się jak będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe oraz jakie posiadasz prawa.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY według RODO i ustawy o ochronie danych
osobowych.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w związku z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że:

1) administratorem Twoich danych osobowych jest :

Jakub Kubicki z siedzibą w Bilczy przy ulicy Żeromskiego 124A, 26-026 Bilcza, NIP: 657-292-77-70

2) administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych;

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań marketingowych na podstawie udzielonej zgody;

4) kategorie danych osobowych obejmują: numer telefonu, adres, nazwę, branżę, funkcję (osoba decyzja) i email;

5) odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane i podmioty współpracujące;

6) Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej;

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do realizacji kontaktu w celach
marketingowych do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych;

8) posiadasz prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości kontaktu;

11) decyzje podejmowane wobec danych będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym będą poddawane profilowaniu na zasadach wynikających z dostępnych narzędzi marketingowych w celu przygotowania najbardziej odpowiedniej dla Ciebie informacji handlowej.